• Algemene Leden Vergadering DUKO maandag 6 juli 2020

   
  Het bestuur van Korfbalvereniging DUKO nodigt haar leden én de ouders van de jeugdleden uit voor de 
   
                              Algemene Ledenvergadering (ALV) 
   
  op maandag 6 juli om 20.00 uur in kantine de “Open Korf” (De nieuweling 5 te Duiven)
   
  De financiële stukken, het jaarverslag en notulen van de vorige ledenvergadering kunnen via e-mail bij de secretaris worden opgevraagd (secr.duko@gmail.com) of vraag het mondeling aan een van de bestuursleden.
   
  In het kader van COVID-19 vragen wij u vriendelijk via bovenstaand mailadres uw komst aan te melden.
   
  Graag tot 6 juli.
   
  Met vriendelijke groeten,
   
  Bestuur DUKO Duiven