• Spelregels Duko wedstrijdkleding

  Hieronder staan de spelregels voor het gebruik van de wedstrijdkleding van korfbalvereniging Duko. Voor alle leden van Duko is een trainingstas, trainingspak, shirt en broek of rok beschikbaar binnen de wedstrijdkledinglijn.

  Let op:
  Uitdrukkelijk geldt dat in deze spelregels met de term “wedstrijdkleding” niet alleen de kledingstukken (trainingspak, shirt, broek of rok) wordt bedoeld, maar ook de trainingstas!

  Regels voor beschikbaarstelling en gebruik van Duko wedstrijdkleding

  Algemeen

  • De wedstrijdkleding is en blijft eigendom van Duko;
  • Spelende leden krijgen de wedstrijdkleding van Duko in bruikleen;
  • De kleding wordt beheerd door de Kledingcommissie van Duko;
  • Wanneer een speler/speelster niet meer voor Duko in de competitie uitkomt, levert hij/zij de wedstrijdkleding direct in bij de Kledingcommissie;
  • Afspraken maken met de Kledingcommissie voor het ophalen/omruilen/inleveren van kleding gaat via de mail: kleding@dukoduiven.nl .

  Gebruik

  • De wedstrijdkleding mag alleen tijdens een korfbalwedstrijd van Duko worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden. Behalve wanneer daarvoor binnen dit reglement of door de Kledingcommissie uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven;
  • De leden van een team (inclusief de wisselspelers) zijn verplicht de ter beschikking gestelde wedstrijdkleding te dragen tijdens de wedstrijd en de periode direct voorafgaand en aansluitend aan de wedstrijd;
  • De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde wedstrijdkleding;
  • Duko stelt een wasvoorschrift beschikbaar. Dit voorschrift dient strikt te worden opgevolgd. Ontstaat door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de wedstrijdkleding, dan kan degene die de wedstrijdkleding heeft gewassen of laten wassen, door de Kledingcommissie aansprakelijk worden gesteld;
  • Bij vermissing of beschadiging van de wedstrijdkleding moet hiervan onmiddellijk melding worden gemaakt bij de Kledingcommissie;
  • De kosten voor vervanging van wedstrijdkleding bij vermissing of beschadiging worden door de betreffende speler/speelster zelf vergoed op basis van de dan geldende kostprijs.

  Uitgifte & inname

  • De wedstrijdkleding wordt op naam aan een speler/speelster uitgedeeld door de Kledingcommissie. De speler/speelster (of ouder/verzorger) tekent voor ontvangst van de wedstrijdkleding;
  • Tijdens de competitie is het mogelijk om schoongewassen kleding om te ruilen bij de Kledingcommissie;
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap levert de speelster/speler de wedstrijdkleding schoongewassen in bij de Kledingcommissie.

  Financiële regels

  • Spelende leden betalen een borg voor de door Duko ter beschikking gestelde wedstrijdkleding, de borg bedraagt € 25,-;
  • De borg wordt na beëindiging van het lidmaatschap aan de leden terugbetaald als:
   • lid netjes met de wedstrijdkleding is omgegaan en;
   • er geen sprake is van vermissing van ter beschikking gestelde wedstrijdkleding;
  • Uitbetaling van de borg wordt verrekend met eventueel nog verschuldigde en/of openstaande contributie.

  Uitzonderingen

  Gesponsorde wedstrijdkleding en materialen:

  Voor het gebruik van sponsorshirts gelden de volgende aanvullende spelregels:

  • De coach, teambegeleider of aanvoerder van een gesponsord team ontvangt van de Kledingcommissie voor aanvang van de competitie de sponsorshirts in een teamtas. De coach, teambegeleider of aanvoerder tekent voor ontvangst van de sponsorshirts;
  • De leden van een team zorgen ervoor dat na gebruik de sponsorshirts worden verzameld, geteld en collectief worden gewassen, zodat de sponsorshirts weer bruikbaar zijn voor de volgende wedstrijden en hun uniformiteit behouden;
  • De leden van een team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed beheren en netjes houden van de ter beschikking gestelde sponsorshirts en teamtas;
  • Aan het einde van de competitie worden, door de coach, teambegeleider of aanvoerder, op verzoek van de Kledingcommissie de gewassen sponsorshirts in de teamtas terugbezorgd bij de Kledingcommissie;
  • Bij vermissing of beschadiging van een sponsorshirt of sponsorshirts wordt hiervan onmiddellijk melding gemaakt bij de Kledingcommissie;
  • De kosten voor vervanging van sponsorkleding bij vermissing of beschadiging worden door de betreffende speler/speelster zelf vergoed op basis van de dan geldende kostprijs;
  • In de teamtas ligt een wasvoorschrift dat strikt dient te worden opgevolgd. Dit wasvoorschrift is ook terug te vinden op de website;
  • Als door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift schade aan de sponsorshirts ontstaat, kan degene die de sponsorshirts heeft gewassen of laten wassen, door de Kledingcommissie aansprakelijk worden gesteld.

  Gebruik trainingstas

  De door Duko beschikbaar gestelde trainingstas mag worden gebruikt bij alle sportactiviteiten van Duko, inclusief de trainingen.

  Tot slot: Bij een situatie waarin deze spelregels niet voorzien ligt de beslissing bij het bestuur van Duko. Van deze spelregels is de uitgave met het hoogste versienummer bepalend.

  Versie 3.0 (sep 2020)