• Vertrouwenspersoon DUKO

  Binnen DUKO streven we ernaar om twee vertrouwenspersonen werkzaam te hebben. Omdat korfbal een gemengde sport is, heeft de voorkeur van de vereniging om zowel een vrouwelijke als een mannelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarmee gaat het bestuur er van uit dat de toegankelijkheid verhoogd wordt.

  De vertrouwenspersoon moet zelf lid zijn van de vereniging en heeft daarbinnen een eigen plaats en eigen verantwoordelijkheden. De vertrouwenspersoon kan op treden voor leden en ouders binnen de vereniging en behandelt al haar zaken in vertrouwelijke sfeer. De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks in volledige anonimiteit aan de voorzitter van de vereniging

  • De vertrouwenspersoon heeft onder andere de volgende taken:

  • Onpartijdig optreden bij conflicten als intermediair tussen leden en/of kaderleden.

  • Op verzoek van het bestuur, een lid of een groep leden optreden als bemiddelaar in conflicten.

  • Zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

  • Kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.

  De huidige vertrouwenspersonen binnen DUKO zijn:

  Luuk Lelivelt (luuk@dukoduiven.nl)

  "Hallo allen, mijn naam is Luuk Lelivelt en ben vader van Saar, die in de D1 speelt. De reden waarom ik vertrouwenspersoon voor DUKO wilde zijn is omdat ik als persoonlijk begeleider werk in de gehandicaptenzorg/ggz werk en dagelijks het soort gesprekken voer als waar een vertrouwenspersoon mee in aanraking komt. Hier heb ik ook verschillende cursussen voor mogen doen. Denk aan pesten of huiselijk geweld. Ik ben wekelijks op de dinsdag en vrijdag aanwezig tijdens tijden van het trainen van de D en zeer regelmatig op wedstrijddagen. Mocht ik je ergens mee kunnen helpen, trek je mij dan aan mn mouw? Mag ook via Whatsapp: 0651348944"

  Esther Bosman (esther@dukoduiven.nl)

  De vertrouwenspersoon van DUKO volgt de meldcode van het centrum veilige sport en het NOC*NSF. Meer informatie hierover is te vinden op www.centrumveiligesport.nl